Algemene beschouwingen begroting 2020-2023

Algemene beschouwing
Beste Purmerenders en collega’s,
Tijdens mijn algemene beschouwing wil ik natuurlijk stil staan bij de begroting. De begroting die sluitend gemaakt moest worden door de korting in de rijksbijdrage. Hiervoor moest het college keuzes maken in de concept begroting voor 2020. Deze keuzes hadden wat Leefbaar Purmerend betreft wel anders gekund. Vandaar ook dat wij 4 amendementen hebben ingediend om de begroting aan te passen. Het college wil bijvoorbeeld de OZB verhogen, terwijl er ook had kunnen worden gesneden in beleid voor duurzaamheid of de opvang voor een hand vol chronisch verslaafden.
Maar voorzitter,
Het gaat tijdens de algemene beschouwingen niet alleen over de begroting, het is ook hét moment waarop we uitgebreid kunnen stil staan bij onze mooie gemeente. Een gemeente die voor steeds meer mensen de plek is waar zij thuiskomen na het werken, naar school gaan, gebruik maken van de vele voorzieningen en gezellig een bezoek brengen aan onze binnenstad. Vele mooie woningbouwprojecten beginnen nu van de grond te komen, waardoor binnenkort veel Purmerenders kunnen gaan wonen in hun nieuwe woning. Maar ook de mensen die met spoed een woonplaats zoeken kunnen binnenkort gebruik gaan maken van hun nieuwe tijdelijke woningen. Hiervoor heeft Leefbaar Purmerend zich hard gemaakt en dit zullen we blijven doen.
Purmerend is ook de plaats waar óns P3 staat, een poppodium wat door velen al was afgeschreven maar inmiddels met een nieuwe koers naar verwachting een mooie toekomst tegemoet gaat. Ook de markthal op onze Koemarkt nadert zijn voltooiing en onze hoop is dat dit een extra boost gaat geven aan onze binnenstad.
Maar voorzitter,
Wil dat zeggen dat alles in onze stad positief is? Nee, natuurlijk kent ook de gemeente Purmerend stedelijke problemen zoals een tekort aan woningen, verkeersproblemen rond onze binnenstad, problemen met onderwijshuisvesting, jaarlijks verergende overlast van vuurwerk en nog tal van andere zaken. Over deze stedelijke problematiek zijn wij het als raad niet altijd eens, en dat is niet altijd erg. We houden elkaar scherp en dat is heel belangrijk voor het functioneren van een gemeente.
Over het verkeer en parkeren in de binnenstad blijft Leefbaar Purmerend bijvoorbeeld pleiten voor voldoende parkeerplaatsen dicht aan de rand van de binnenstad om er voor te zorgen dat onze binnenstad bruisend, levendig en aantrekkelijk blijft. Bezoekers van onze binnenstad mogen niet weggejaagd worden en onze Purmerendse ondernemers moeten wij koesteren. Wij constateren op dit moment dat er een parkeerprobleem is, dat alleen nog maar groter zal worden en een slechte ontwikkeling is voor bewoners, bezoekers en ondernemers van Purmerend.
Ook het bebouwen van de openbare ruimte in bestaande wijken is iets wat erg leeft in de samenleving en in onze raad. Als Leefbaar Purmerend vinden wij dat er zeker voldoende moet worden gebouwd maar niet elk stukje bestaande ruimte moet worden volgebouwd. Wij staan immers voor een Leefbaar Purmerend!

Een ander belangrijk thema waar steeds voldoende aandacht voor moet blijven is het gebruik van verdovende middelen. Leefbaar Purmerend heeft hierin steeds aangedrongen op preventie in plaats van extra regels die niet te handhaven zijn. Dit zal ook de komende jaren een aandachtspunt blijven.
Daarnaast zal Leefbaar Purmerend alert blijven op de wachtlijsten in de jeugdzorg. Wij vinden dat iedereen op tijd de zorg behoort te krijgen die hij nodig heeft, want niemand mag buiten de boot vallen.
Voorzitter,
Naast de inhoudelijke zaken die wij hier bespreken wil ik het ook nog kort hebben over de manier waarop wij als raad met elkaar omgaan. Vorig jaar sprak ik de wens uit om beter te gaan samenwerken binnen de raad, en dan vooral tussen oppositie en coalitie. En ik moet toegeven, die oproep heeft de raad ter harte genomen. Steeds vaker merken wij dat ook coalitiepartijen samenwerken met moties, amendementen en andere initiatieven. Dit ervaren wij zeker als prettig. Wij hopen met deze verbeterde samenwerking het komende jaar weer veel mooie zaken te kunnen regelen voor onze gemeente. Daar zijn wij immers voor gekozen.

Chris Boer, Fractievoorzitter