De vrouwen van Leefbaar Purmerend

28279267_941162409384886_5429232618213681549_nStem op een vrouw, Stem Leefbaar Purmerend 2001! Kathleen Visser-Schotman vertelt:
‘Zo leuk! Waren we bij de vorige verkiezingen nog maar met twee vrouwen vertegenwoordigd op de lijst bij Leefbaar Purmerend 2001, zijn het er bij deze verkiezingen maar liefst vier!! Omdat ik het wel zo netjes vind om mijzelf als laatste te noemen stel ik ze graag in omgekeerde volgorde aan u voor.

Op plek dertien Nicole Boer, zij zit maar liefst zestien jaar namens onze partij in de Gemeenteraad. Hier heeft ze altijd de portefeuille Samenleving onder haar hoede gehad. Nicole is de vrouw van onze fractievoorzitter Arie-Wim Boer en tevens de moeder van Chris Boer de nummer drie op onze lijst. Nicole is sinds de oprichting van Leefbaar Purmerend in 2001 aan de partij verbonden. Ze heeft genoten van de grote projecten die in de begin jaren door Leefbaar zijn behandeld zoals het project ‘Sneeuwbal’ betreffende de herhuisvesting van basisscholen in onze stad, de oprichting van het zwembad en het besluit om een speeltuin op te gaan richten die zich beide zouden gaan vestigen in het Leeghwaterpark. Ze heeft zich daarin vastgebeten en ging het debat erover aan met andere partijen.

Nicole heeft ervoor gekozen om op een lagere plek te gaan staan om nieuwe partijgenoten en jongeren een kans te geven. Vernieuwing is goed. Nicole heeft nu een baan van achtendertig uur per week en wil zich daarop focussen. Verder heeft ze hobby’s waar ze meer tijd aan kan gaan spenderen. Ze wenst alle collega’s binnen Leefbaar Purmerend heel veel succes en hoopt dat zij er net zo veel plezier aan zullen beleven en net zulke grote successen zullen behalen. Een goede samenwerking met de partijgenoten maar zeker ook met de andere Raadsleden vindt ze het belangrijkste. Nicole geeft graag haar stokje over. Ze hoopt dat haar zoon, Chris Boer, raadslid gaat worden. Als student Bestuurskunde zal dat heel leerzaam zijn voor hem en zal dit mogelijk een enorme ervaring voor de toekomst zijn. Nicole zal waar mogelijk haar steun en hulp blijven geven aan de fractie van Leefbaar Purmerend 2001.

Nummer twaalf op de lijst is Tanja Bijlsma, tweeëndertig jaar oud en woonachtig in de Purmer-Zuid. Tanja sloot zich vier jaar geleden aan bij de partij. Tanja geeft aan dat ook zij vindt dat vrouwen in de politiek horen. Dus ook bij Leefbaar Purmerend 2001. Vrouwen zijn gelijkgesteld aan mannen en dat moet ook. Discriminatie is verboden en gelukkig kijkt niemand nog op van een vrouw in een traditioneel mannenberoep of omgekeerd. Tanja staat ervoor dat ‘De politiek’ een afspiegeling moet zijn van de samenleving. Diversiteit op alle fronten is niet alleen gewenst, maar ook een voorwaarde voor de democratie.

Nummer acht op de lijst is Elissa Saltani. Elissa is met haar negentien jaar de jongste vrouw op de lijst. Ze studeert International Public Management. Vorig jaar nam ze hier deel aan het Honours Programme waar speciale aandacht werd besteed aan studenten en docenten die voorheen vluchteling waren. Ze leerde hier veel over de impact die dit op mensen heeft. Omdat zij van menig is dat de lokale politiek van enorme invloed kan zijn heeft ze zich beschikbaar gesteld voor Leefbaar Purmerend 2001. Wat ze ook heel fijn vindt aan het team is dat er binnen Leefbaar Purmerend nog veel meer jongeren en vrouwen zijn. Ze hoopt dat de aandacht onder diversiteit zal toenemen en zodat een ieder vertegenwoordigd kan worden. Elissa hoopt hier zowel nu als in de toekomst haar bijdrage aan te kunnen leveren.

Nummer twee van de lijst ben ikzelf, na eerst een periode van vier jaar commissielid te zijn geweest voor Leefbaar Purmerend 2001 hoop ik de komende periode als raadslid in te kunnen vullen. Mijn naam is Kathleen Visser-Schotman en ik ben tweeënvijftig jaar. Ik ben gehuwd en heb twee zoons, Kevin en Dylan, Kevin mijn oudste zoon is zowel lichamelijk als geestelijk gehandicapt en daardoor volledig zorgafhankelijk en woont thuis. Als zijn moeder heb ik in het verleden regelmatig te maken gehad met het getouwtrek met zorgverleners en de gemeente. Ik ben dan ook van mening dat ik als ervaringsdeskundige goed kan invoelen wat er op dit vlak beter kan worden geregeld bij de overheid.

Mijn interesse voor de politiek is mede hierdoor ontstaan. Als commissielid van Leefbaar Purmerend 2001 heb ik dan ook de afgelopen periode voornamelijk aan het dossier Samenleving invulling gegeven, waar de drie decentralisaties in het Sociale Domein als een rode draad doorheen liepen. Voor mij stond hierbij voorop dat er niemand buiten de boot viel en dat iedereen de zorg kreeg die nodig was.

Wat begon met een motie van Leefbaar Purmerend 2001 en overgenomen werd met een amendement van drie andere partijen waar wij bij hebben aangesloten heb ik er mede voor gezorgd dat burgers in Purmerend een gat in de lucht sprongen! Hiermee werd besloten tot het vervroegd in Purmerend laten vaststellen van een inkomensonafhankelijk bedrag voor de Eigen Bijdrage WMO van €17,50. Dit soort zaken kaart je aan, maar als het dan wordt overgenomen en burgers van Purmerend hier profijt van hebben, word ik pas echt blij en hier doe ik het dan ook voor!

Sinds Januari is de nieuwe Jeugdzorg en het Participatiebedrijf Werkom een feit. Ook hier heb ik me in de afgelopen periode erg voor ingezet. Ik hoop dan ook dat ik nog vier jaar door kan gaan en de implementatie hiervan heel goed kan blijven volgen en daar waar nodig kan bijsturen.

Ik ben verder van mening dat wij de groengebieden in Purmerend moeten behouden, in mijn ogen hoort ook het Beusebos daarbij! Vaak ben ik met onze Friesche Stabij Dyke in de groengebieden rond Purmerend te vinden. Met andere woorden géén Van der Valk hotel. Ook ben ik tegen de komst van hoogbouw in onze Historische Binnenstad of te wel ONS STADJE! Hoewel het mogelijk noodzakelijk is om de ellelange wachtlijsten in te lopen zijn er genoeg plekken te bedenken waar dat veel beter tot zijn recht zou komen. Ik sluit af met een belangrijk speerpunt namelijk het handhaven op verschillende soorten van overlast. Denk hierbij aan de maandenlange overlast van het afsteken van vuurwerk en de toenemende ergernis over het dealen in de wijken. Als we deze zaken aanpakken maken we onze stad veel leefbaarder!