Grijze restafvalcontainer elke week legen en afvalstoffenheffing omlaag

Persbericht

Grijze restafvalcontainer elke week legen en afvalstoffenheffing omlaag.

Tot ergernis van veel inwoners van onze stad wordt de grijze restafvalcontainer nog maar 1x in de twee weken geleegd. Als het aan dit college en een meerderheid van de raad ligt gaat dit in de toekomst zelfs naar 1x in de drie weken. Leefbaar Purmerend vindt dat de afvalinzameling op een goede en efficiënte manier moet gebeuren zonder ergernissen voor onze inwoners. Wij willen daarom de totale afvalinzameling en afvalscheiding herzien en ook de wijze van inzameling van GFT afval en plastic heroverwegen.

Zeker de ontwikkelingen in de markt bieden ruimte om hier kritisch naar te kijken. Verder wil Leefbaar Purmerend de grijze restafvalcontainer weer gewoon wekelijks laten legen. Door de verwerking en transport van afvalstromen kritisch te onderzoeken denken wij dat het mogelijk is de afvalstoffenheffing te verlagen

Ergert u zich ook aan het slechts 1 x in de twee weken legen van de grijze container? En wilt u ook voorkomen dat dit in de toekomst zelfs naar 1x in de drie weken gaat? Stem dan op 21 maart op Leefbaar Purmerend, Voor een goede ,goedkope ,efficiënte, duurzame afvalinzameling.