Persbericht en film bezoek Beusebos

Persbericht.

Leefbaar  Purmerend: Handen af van het  Beusebos

Eerder dacht Leefbaar Purmerend dat de ontwikkeling van de zogenoemde kom A7 een kans voor onze stad zou kunnen zijn. Totdat we nog eens goed luisterden naar de verschillende argumenten van onze inwoners en het Beusebos met al zijn diversiteit met eigen ogen aanschouwden. Dergelijke momenten bieden je als lokale politieke partij de kans tot herbezinning te komen en voortschrijdend inzicht toe te passen. Dat heeft Leefbaar Purmerend ook gedaan. In april 2015 heeft Leefbaar Pumerend niet ingestemd met een voorbereidingskrediet ten behoeve van het opstellen van een ontwikkelvisie voor de kom A7.

Het Beusebos als oudste stadsbos van Purmerend is een unieke plek met belangrijke natuurwaarden voor mens en dier. Als lokale politiek hebben we in het verleden echter verzuimt dit destijds aangeplante stadsbos de status te geven die het verdient. Zo’n stadsbos offer je niet zo maar op, hoe mooi de locatie voor een andere aanwending ook mag zijn. Op zo’n moment ga je met de ondernemer die kansen ziet om te investeren in onze mooie stad nog eens goed om de tafel zitten op zoek naar alternatieven. Om een stad als Purmerend levend en draaiend houden, heb je zonder meer ook de investeringsplannen van ondernemers nodig. Leefbaar Purmerend heeft hierbij doorlopend oog voor de balans van het geheel.

Naast zijn unieke karakter als stadsbos kan het Beusebos tevens de gevolgen van klimaatverandering verzachten zoals hevige neerslag, langdurige droogte en extreme hitte. Ook onze stad heeft of krijgt daar last van. Bomen vervullen daarnaast een belangrijke rol tegen luchtvervuiling (fijnstof) die zij opnemen en voor ons zuiveren. Dit alles maakt dat Leefbaar Purmerend een afweging heeft gemaakt en tegen het kappen van dit groene stukje achtertuin van Purmerend is om een hoteltoren met congrescentrum mogelijk te maken. Met vuurwerk stunt je niet, maar ditzelfde geldt voor de natuur. Leefbaar Purmerend stemt dan ook voor het behoud van het Beusebos.