Persbericht. Geen voorrang woning voor statushouders en geen AZC

Persbericht

Geen AZC in Purmerend

Twee jaar geleden heeft Leefbaar Purmerend zich ernstig verzet tegen de komst van een asielzoekerscentrum (AZC). Mede door de druk van Leefbaar Purmerend is er uiteindelijk geen AZC gekomen.
De reden om tegen de komst van een AZC te zijn, was voor ons het feit, dat we op de woningmarkt genoeg problemen kennen. Er zijn grote wachtlijsten voor het verkrijgen van een woning en we hebben een groot aantal dak- en thuislozen.

Het oplossen van deze problemen had en heeft voor leefbaar Purmerend de prioriteit.

Sinds dit besluit hebben een aantal partijen in de gemeenteraad geprobeerd de discussie te heropenen en het besluit te heroverwegen. Leefbaar Purmerend is van mening dat het terugkomen op een dergelijk besluit zou getuigen van onbehoorlijk bestuur.

Bovendien is de opvang van vluchtelingen nagenoeg niet meer aan de orde daar er een voldoend aantal reeds bestaande opvanglocaties in het land op dit moment leeg staan.

Voor de komende verkiezingen wil Leefbaar Purmerend duidelijk zijn. Wij waren, zijn en blijven tegen de komst van een AZC in Purmerend.

Afschaffen voorrangsregels opvang asielzoekers in Purmerend

Als Leefbaar Purmerend zijn we tegen elke vorm van discriminatie en het hanteren van allerlei voorrangsregels druist in tegen de gedachte dat we allemabal als gelijken worden behandeld.
In de woningmarkt zie je dat heel frequent gebeuren, waarbij bepaalde doelgroepen voorrang krijgen boven inwoners die al jaren op de wachtlijsten staan.
Uiteraard willen we als Leefbaar Purmerend niet voorbijgaan aan uitzonderingssituaties, maar het te allen tijde maar voorrang geven aan statushouders bij woningtoekenning is iets waar we het niet mee eens zijn en waar we als lokale partij binnen Purmerend een eind aan willen maken.
Dat we échte vluchtelingen/statushouders willen helpen staat buiten kijf, maar dat kan ook via tijdelijke opvang. Het mag allemaal best wat soberder wat dat betreft. Het gaat erom dat we de mensen een veilige plek bieden, maar dat betekent niet dat we meteen alles maar uit de kast halen om het deze mensen zo comfortabel mogelijk te maken. Op deze manier voel je je als inwoner van Purmerend niet gelijkwaardig behandeld in elk geval.

Als het aan Leefbaar Purmerend ligt gaan we hier zonder meer verandering in aanbrengen.

Arie-Wim Boer,
Voorzitter / Partijleider Leefbaar Purmerend 2001

Purmerend, 2 februari 2018