Verslag Woensdag 4 December Commissie Samenleving.

Rob Pieterse en Katleen Visser waren hierbij aanwezig. Leefbaar kreeg de handen op elkaar voor een Openbare Informatie Bijeenkomst over de COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING Dinsdag 17 .December om 19.00 uur(word vervolgd). Stelde in de rondvraag een vraag over een Wetenschappelijk onderzoek in het Twiske(gemeenschappelijke regeling). In het Twiske liggen diep in het water kooien met kadavers van biggetjes voor onderzoek. Leefbaar vond dit niet zo’n fris idee. De Wethouder heeft ons verzekerd dat dit verwijderd is alles gemeld moet worden en niet meer zal gebeuren! Opso kreeg van ons toestemming om een vijfde Iid van de Raad van Toezicht te benoemen. De Hockeyclub kreeg de garantstelling om een lening aan te gaan en het clubgebouw te verbouwen. Bij het krediet voor de Onderwijshuisvesting t b v Het Parelhof Martin Lutherkingschool en Gerrit Rietveld stelde wij de volgende vraag en wachten nog op antwoord. Het schoolbestuur van de PSG heeft gekozen voor andere materialen bij het Gerrit Rietveld? Brengt dit de veiligheid en kwaliteit van het onderwijs niet in gevaar? Leefbaar wacht op een antwoord van de Wethouder!